Muslimthai Focus : โวยศรีสะเกษ เปลี่ยนป้าย ‘เขาพระวิหาร’ เป็น ‘เพรี๊ยะวิเฮียร์’ ตามเขมร

โวยศรีสะเกษ เปลี่ยนป้าย ‘เขาพระวิหาร’ เป็น ‘เพรี๊ยะวิเฮียร์’ ตามเขมร


          ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.ศรีสะเกษ ว่า ขณะนี้ตามถนนทุกสายที่เข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ และเส้นทางที่ไปสู่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  ป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวทุกป้ายที่จะไปสู่ปราสาทพระวิหาร ที่อยู่กับแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านอ.กันทรลักษ์ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี) ถูกเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษใหม่ จากเดิมเคยใช้ทับศัพท์ภาษาไทยว่า Khoa Phrawihan ถูกเปลี่ยนเป็น Khao Preah Vihear ตามอย่างที่กัมพูชาใช้มาตลอด โดยถูกนำขึ้นไปติดตั้งใหม่กว่า 30 จุดตลอดเส้นทางที่มุ่งไปสู่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร


         นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนา จ.ศรีสะเกษ (คปศ.) กล่าวว่า การเปลี่ยนป้ายใหม่ตามแบบกัมพูชา น่าจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากว่าไทยเป็นประเทศที่มีเอกราช ไม่ใช่เมืองขึ้นของใครเหมือนกัมพูชาที่เคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศส ป้ายชื่อจึงควรจะเป็นภาษาที่ประเทศไทยกำหนดขึ้นมาเองตามหลักภาษาสากลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไปเปลี่ยนชื่อตามแบบของกัมพูชาที่เขียนขึ้นไว้ก่อน จึงขอเรียกร้องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ขอให้เปลี่ยนมาใช้ตามแบบเดิมที่ทำไว้จะเหมาะสมและถูกต้องมากกว่า ที่สำคัญก็คือไม่กระทบกับความรู้สึกของชาวไทยทั้งชาติอีกด้วย

ที่มา : ข่าวสด

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=19618
วันที่ : 23 กันยายน 62 4:24:24
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com