Muslimthai Focus : ตัดกันไม่ขาด! "เพื่อไทย" สัมพันธ์ "ทักษิณ ชินวัตร" และ "คนเสื้อแดง"

คำถาม เพื่อไทย สัมพันธ์ ทักษิณ ชินวัตร "คนเสื้อแดง"

สถานะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับพรรคเพื่อไทย และสถานะของคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยอยู่ในจุดที่จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญ

เป็นการปรับตัวเพื่อกำหนด "ระยะ" ของความสัมพันธ์

ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง ความสัมพันธ์ระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับพรรคเพื่อไทยยากเป็นอย่างยิ่งที่ "แยก" ออกจากกัน

เพราะว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นคนก่อตั้งและสร้างชื่อให้กับพรรคไทยรักไทย

ขณะเดียวกัน ไม่ว่าพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าพรรคพลังประชาชน คือความต่อเนื่องภายหลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550

ความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยมาจากฝีมือ ความสามารถของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ขณะเดียวกัน ชัยชนะของพรรคพลังประชาชนเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยอัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีส่วนอย่างสำคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อน

รากฐานของพรรคเพื่อไทยจึงเป็นรากฐานเดียวกันกับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน

ยิ่งกว่านั้น รากฐานของ "คนเสื้อแดง" ยังสัมพันธ์อยู่กับชะตากรรม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ถามว่าขบวนการของคนเสื้อแดงเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยใดในทางการเมือง

คำตอบ 1 เกิดจากสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การโค่นล้ม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

คำตอบ 1 เกิดจากความนิยมชมชอบในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

เป็นความนิยมชมชอบต่อผลงานและความสำเร็จโดยกระบวนการบริหารจัดการของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผ่านพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 จนถึงรัฐประหารเดือนกันยายน 2549

คำตอบ 1 เกิดจากการไม่เห็นด้วยต่อกระบวนการกลั่นแกล้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทางการเมืองที่ดำเนินไปอย่างไม่เป็นธรรม

การเติบใหญ่ขยายตัวของคนเสื้อแดงจึงมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญประกอบส่วนเข้าด้วยกัน

ปัจจัย 1 คือ ปัจจัยของกระบวนการรัฐประหารอันเป็นการทำลายนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนให้ความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ปัจจัย 1 คือ ปัจจัยแห่งความล้มเหลวของการบริหารจัดการของขบวนการรัฐประหารที่มิอาจสร้างผลงานได้เทียบกับผลงานในกาลอดีตของพรรคไทยรักไทยและ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

การเติบใหญ่ของคนเสื้อแดงจึงสัมพันธ์กับผลงานความสำเร็จและชะตากรรมทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ต้องยอมรับว่าชัยชนะอันพรรคเพื่อไทยได้มาในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 มีพื้นฐานมาจาก 1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 1 มาจากผลงานและการหนุนช่วยของคนเสื้อแดง 1 มาจากการจัดวางและเสนอตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างเหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์

และ 1 คือ ความล้มเหลวในเชิงการบริหารจัดการของขบวนการรัฐประหารเดือนกันยายน 2549

ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

น่าแปลกที่แม้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคนเสื้อแดง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการหนุนเสริมให้พรรคเพื่อไทยและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ชัยชนะทางการเมือง แต่ภายหลังการเลือกตั้ง 2 ปัจจัยนี้กลับถูกจัดวางสถานะเหมือนกับเป็นตัวปัญหา

ขณะเดียวกัน ปรปักษ์ทางการเมืองอันรวมกันอยู่ภายในขบวนการรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ก็ถือเอา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคนเสื้อแดงเป็นเป้าหมายการโจมตี

ยิ่งพรรคเพื่อไทยปฏิเสธความสัมพันธ์กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยิ่งพรรคเพื่อไทยปฏิเสธบทบาทและความหมายของคนเสื้อแดงทั้งภายในพรรคและนอกพรรคมากเพียงใด ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ประสบความสำเร็จ

ประสบความสำเร็จเพราะสามารถแปร พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคนเสื้อแดง เป็นอาวุธในการโจมตี ทำลายและโค่นล้มพรรคเพื่อไทยได้

คําถามก็คือ พรรคเพื่อไทยสามารถ ปฏิเสธ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคนเสื้อแดง ได้หรือไม่

คำตอบก็คือ ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะตัดความสัมพันธ์กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะลอยแพหรือไม่ให้ความสนใจกับคนเสื้อแดง

ปมเงื่อนอยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างไรจึงจะเหมาะสมเท่านั้น

ที่มา : มติชนออนไลน์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=19543
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 13:48:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com