Muslimthai Focus : "เพื่อไทย"งัดไม้แข็ง บีบรมต.ลาออกจากการเป็น ส.ส.

"เพื่อไทย"งัดไม้แข็ง บีบรมต.ลาออกส.ส.

แกนนำพรรคเพื่อไทยได้ตัดสินใจที่จะให้บรรดารัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ทำการลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อเปิดทางให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัด ๆ ไป เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทน คงเหลือไว้เพียงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่เคยพูดคุยกันไว้ภายในพรรคตั้งแต่ช่วงจัดบัญชีผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อว่าจะทำเหมือนสมัยที่พรรคไทยรักไทยเคยทำมาแล้ว อย่างไรก็ตามได้มีการประเมินว่าอาจเกิดกรณีที่รัฐมนตรีบางคนไม่ยอมลาออกจากส.ส. จึงจะมีมาตรการบีบด้วยการปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีภายใน 6 เดือน หรืออาจใช้มติพรรคบีบให้ต้องยอมลาออกจากส.ส. เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานที่เท่าเทียมกัน

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของพรรควันนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการยกร่างนโยบายของพรรคที่เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นประธาน เพื่อให้ทีมทำงานจริงได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดนโยบายให้ตรงกับกรอบนโยบายเร่งด่วนที่วางไว้ เช่นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ปัญหาปากท้อง บัตรเครดิตเกษตรกร วันแท็บเล็ตเปอร์ชาย น้ำท่วมน้ำแล้ง รวมทั้งนโยบายปรองดอง โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้กำชับรัฐมนตรีให้เตรียมพร้อมข้อมูลในแต่ละเรื่องให้ตรงกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยย้ำการทำงานเป็นทีม และทำทุกนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ประชุมได้แบ่งนโยบายไว้ 3 ระดับ คือ นโยบายเร่งด่วน นโยบายพื้นฐาน และนโยบายระยะยาว ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง นายภูมิธรรม เวชยชัย และ นายวราเทพ รัตนากร สมาชิกบ้านเลขที่ 111 มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ตนจะเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 17 ส.ค. โดยในวันที่ 15 ส.ค.จะเข้าร่วมประชุมพรรคเพื่อไทย ส่วนวันอังคารที่ 16 ส.ค.จะเข้าร่วมประชุมครม. ส่วนนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภานั้น เท่าที่นำร่างของกระทรวงกับของพรรคเพื่อไทยมาเทียบกันมีความใกล้เคียงกันมาก ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาพลักษณ์ประเทศ แต่ของพรรคจะเน้นหนักเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ส่วนท่าทีของประเทศกัมพูชาที่ต้อนรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้น ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราจะเจรจาถึงเรื่องราวต่างๆ

ที่มา : เนชั่น

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=19486
วันที่ : 3 ธันวาคม 63 4:42:05
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com