Muslimthai Focus : "เพื่อไทย"ผุดกองทุนตั้งตัว ปล่อยกู้นักศึกษาจบใหม่5-10ล้าน ปั้นเถ้าแก่น้อยดันเอสเอ็มอีโต100

"เพื่อไทย"ผุดกองทุนตั้งตัว ปล่อยกู้นักศึกษาจบใหม่5-10ล้าน ปั้นเถ้าแก่น้อยดันเอสเอ็มอีโต100%

ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเตรียมเดินหน้าโครงการกองทุนตั้งตัว หรือกองทุนเถ้าแก่น้อย ให้สถาบันการศึกษาแห่งละ 1 พันล้าน ปล่อยสินเชื่อให้นักศึกษาจบใหม่ ปั้นเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบอีก 100% จากฐานเดิม 40,000 ราย คาดดำเนินได้ใน 6 เดือนหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภา 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ มติชนŽ ว่า ขณะนี้ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ หรือกองทุนเถ้าแก่น้อย ในสถาบันการศึกษาต่างๆ แห่งละ 1,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพส่วนตัว แทนการเป็นลูกจ้างตามสถานประกอบการทั่วไป คาดว่าภายหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว โครงการนี้น่าจะสามารถเริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นทางการได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน  

 

นายคณวัฒน์กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในขณะนี้ คือรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนภายในสถาบันของตนเอง เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับนักศึกษาที่จบใหม่ รายละประมาณ 5-10 ล้านบาท โดยผ่านกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ ที่จะมีตัวแทนทั้งในส่วนของคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน มาทำหน้าที่ในการพิจารณาโครงการของนักศึกษาใหม่ ที่จะยื่นเรื่องเข้ามาให้อีกครั้ง ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการ หากกองทุนเห็นว่าโครงการที่เสนอมีประโยชน์ก็สามารถเข้าไปร่วมลงทุนกับนักศึกษาได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้กองทุนมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมด้วย    

 

นายคณวัฒน์กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์สำคัญในการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่จบใหม่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สร้างตัวเองเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหน้าใหม่ และเชื่อว่าจะสามารถสร้างจำนวนเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นเป็น 100% จากฐานข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 40,000 ราย 

 

นายคณวัฒน์กล่าวว่า นอกจากนี้ การดึงสถาบันการศึกษามาเข้าร่วมจะส่งผลทำให้เกิดการแข่งขัน เรื่องการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถาบันการศึกษาเองด้วย แต่หากสถาบันการเงินไหนที่ยังไม่พร้อมก็สามารถดำเนินการในลักษณะการจับกลุ่มสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อจัดตั้งกองทุนก็ได้

 

นายคณวัฒน์กล่าวว่า สำหรับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการนี้จะนำมาจากสินเชื่อของสถาบันการเงินรัฐและสถาบันการการเงินเฉพาะกิจ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นต้น ส่วนจะใช้วงเงินเท่าไรต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง แต่หน่วยงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลการดำเนินงาน อาจเป็นกระทรวงการคลัง หรือสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 


 

โครงการกองทุนตั้งตัวเป็นโครงการที่มีพร้อมในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ เงินทุน น่าจะช่วยให้เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาที่มีความคิดดีๆ ในการทำธุรกิจตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัย แต่ขาดเงินทุน ได้มีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนนักธุรกิจชื่อดังในต่างประเทศจำนวนมากŽ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=19128
วันที่ : 28 มกราคม 64 2:27:44
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com