Muslimthai Focus : เลือกตั้งล่วงหน้า กกต.กำหนดวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.กำหนดวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.กำหนดเวลาสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ต้องการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าให้ไปแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ในเขตเลือกตั้ง
         
นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า การขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งที่ติดภารกิจ หรือมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ในวันเลือกตั้ง 3 ก.ค.54 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13-17 มิ.ย.54 ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น โดยจะต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้าน และต้องไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 08.00-15.00 น.
         
ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปทำงานนอกภูมิลำเนานั้นสามารถไปแจ้งลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.54 ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย และไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 26 มิ.ย.54 เวลา 08.00-15.00 น.เช่นเดียวกัน
         
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่สายด่วนเลือกตั้ง หมายเลข 1171

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=18375
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 9:22:27
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com