Muslimthai Focus : อิหร่านชี้ก่อการร้ายอุปสรรคสันติภาพ

อิหร่านชี้ก่อการร้ายอุปสรรคสันติภาพ

อิหร่าน จัดประชุมใหญ่สมัชชาอิสลาม พร้อมเผย ภัยจากผู้ก่อการร้าย เป็นภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพของโลกอยาตอลเลาะห์ โมฮัมหมัด อาลี ทาคิรี ในฐานะ เลขาธิการใหญ่สมัชชาโลกมุสลิม ชาวอิหร่าน ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมชาติพันธมิตรอิสลามิก ในกรุงเตหะราน เผยว่า ภัยจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคสำคัญในการสกัดกั้นสันติภาพของชาวโลก และชาวโลก ควรที่จะช่วยกันปราบปรามการก่อการร้าย หากต้องการให้เกิดสันติภาพในโลกนี้

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระหว่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 150 คน โดยสมาชิกที่ประชุมส่วนใหญ่ ต่างร่วมแสดงท่าทีเรียกร้องให้ รัฐบาลสหรัฐ คำนึงถึงความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกสมัชชาโลกอิสลาม เพื่อความสอดคล้องกัน นำไปสู่ความยุติธรรมและสันติภาพในที่สุด
ที่มา ไอเอ็นเอ็น


พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=18113
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 2:51:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com