Muslimthai Focus : ข่าวท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง นายกฯ ยันรัฐบาลเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

นายกฯ ยันรัฐบาลเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

นายกฯ ยันรัฐบาลเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

นราธิวาส 30 เม.ย. – นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงที่ ต.สุวารี จ.นราธิวาส พร้อมมอบบ้านให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ย้ำเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 ตะโล๊ะหะลอ-บ้านปาลอบาต๊ะ ที่ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร โดยถนนดังกล่าวเป็นถนนสายเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ที่ใช้เดินทางระหว่างจังหวัดยะลาและนราธิวาส รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก และจะมีผลด้านจิตวิทยาเรื่องความปลอดภัย ที่สามารถร่นระยะทางการเดินทางระหว่าง 2 จังหวัดได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและการทำกินโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวน 3 หลัง ที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์และกุญแจบ้านให้ชาวบ้านทั้ง 3 หลังด้วย โดยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับมอบกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เปิดให้โอกาสให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัย

นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดถนนว่า เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่ และการสร้างถนนดังกล่าวถือเป็นถนนสายที่ 2 ที่สร้างสำเร็จ โดยเปลี่ยนจากเอกชนดำเนินการ มาเป็นกองทัพดำเนินการแทน ซึ่งในปี 2555 จะมีการเปิดถนนอีก 1 สายที่จะดำเนินการเช่นนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่ารัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน พร้อมเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ทราบปัญหาของตนเองและมีแนวคิดที่จะร่วมแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน แต่อาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลทุ่มเทให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกับประชาชน ทั้งนี้รัฐบาลยังมีอีกหลายโครงการที่ได้เร่งผลักดันเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย จะพยายามเร่งรัดให้กระจายตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้สำเร็จไปแล้วร้อยละ 80

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินทางลงพื้นที่นราธิวาสของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้มีประชาชน ข้าราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากอำเภอต่างๆ มาให้การต้อนรับจำนวนมาก ขณะที่การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจยืนดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจดูแลระหว่างการเดินทางด้วย.- สำนักข่าวไทย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=17806
วันที่ : 21 สิงหาคม 62 11:04:01
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com