Muslimthai Focus : เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาลและการคลอดบุตร

เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ

เตรียมฟ้อง สปส.คืนเงิน ประกันสุขภาพ (ไทยโพสต์)

          ชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตนเตรียมยื่นฟ้องศาลวันพฤหัสฯ นี้ เพื่อให้ สปส.คืนเงินที่ถูกบังคับจ่ายอย่างไม่เป็นธรรมในสิทธิด้านสุขภาพ ทั้งด้านรักษาพยาบาลและการคลอดบุตร

          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง โฆษกชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน เปิดเผยว่า ขณะนี้ชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตนกำลังทำคำฟ้องให้รอบด้าน เพื่อยื่นฟ้องสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ต่อศาลแรงงาน ให้คืนเงินให้แก่ผู้ประกันตนที่เรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันที่มีการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท จากสิทธิการรักษาด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง มีผลบังคับใช้ เนื่องจากเงินที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เรียกเก็บจากผู้ประกันตนในอัตรา 1% ซึ่งคำนวณมาจากอัตราที่ สปส.เรียกเก็บจากผู้ประกันตนในเรื่องสิทธิสุขภาพ ได้แก่ สิทธิด้านการรักษาพยาบาล 0.88% และการคลอดบุตร 0.12% นั้น เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 30 ที่ระบุถึงการได้รับความเสมอภาคทางด้านสุขภาพของบุคคล มาตรา 51 การมีความเสมอภาคในการได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมาตรา 80 (2) ที่ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

          นางสาวสารีกล่าวว่า ชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตนจะไปยื่นฟ้อง สปส.ที่ศาลแรงงานในวันพฤหัสฯ ที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 14.00 น. เพื่อให้ สปส.คืนเงินที่ผู้ประกันตนต้องถูกบังคับจ่ายอย่างไม่เป็นธรรมในสิทธิสุขภาพคืนให้ผู้ประกันตน และหวังว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคมจะพูดคุยกันโดยเร็วตามที่รับปากไว้กับผู้ประกันตนด้วย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=17762
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 10:55:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com