Muslimthai Focus : ประวัตินายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ผู้ท้าชิงนายกฯอภิสิทธิ์ เลือกตั้งครั้งต่อไป


มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

ประวัติคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ผู้นำฝ่ายค้าน สรุปปิดท้ายการอภิปราายไม่ไว้วางใจ บอกรัฐบาล 'มาร์ค' ก่อหนี้มากที่สุด แก้ปัญหาความยากจนไม่ตรงจุด เอาเงินภาษีมาอุ้ม สร้างหนี้เพิ่ม แต่ชื่นชมการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แต่จะ ให้ดีต้องเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมปิดท้ายด้วยการประกาศตัวเป็นแคนดิเคตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้า...

ชื่อ-นามสกุล : มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

วันเดือนปีเกิด : 5 กุมภาพันธ์ 2495

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
- ปี 2516
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Wherton School of The University of Pennsylvania)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 7 ธันวาคม 2551
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 6 พรรคเพื่อไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ปี 2516
เสมียนฝ่ายธุรการบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- ปี 2517
พนักงาน แผนกขายรถยนต์บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- 15 กรกฎาคม 2545
ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
- 30 กรกฎาคม 2547
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ครบวาระ 16 ก.ค.2549)
- 9 สิงหาคม 2549
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ต่อสมัยที่ 2) (ลาออก 27 ก.ย.49)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 25 มิถุนายน 2545
กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2 พฤศจิกายน 2547
กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 6 พรรคพลังประชาชน
- 6 กุมภาพันธ์ 2551
รองนายกรัฐมนตรี (พ้น 2 ส.ค.2551)
- 6 กุมภาพันธ์ 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พ้นตำแหน่ง 2 ส.ค.2551)
- 2 สิงหาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
- 7 ธันวาคม 2551
ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 6 พรรคเพื่อไทย

ประวัติคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=17198
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 17:48:28
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com