Muslimthai Focus : ศาลอินเดียลงโทษหนัก 31 มุสลิมมือเผารถไฟฮินดู

ศาลอินเดียลงโทษหนัก 31 มุสลิมมือเผารถไฟฮินดู

ศาลฟันโทษประหารชีวิตชาวมุสลิม 11 คน ส่วนอีก 20 คนเจอจำคุกยาว คดีเผารถไฟฆ่าชาวฮินดู 57 ศพ เมื่อ 9 ปีก่อน ซึ่งนับเป็นสงครามทางศาสนาที่ร้ายแรงที่สุดของอินเดีย...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ 1 มี.ค. ว่า ศาลอินเดียพิพากษาให้ประหารชีวิตชาวมุสลิม 11 คน และให้จำคุกอีก 20 คน ในข้อหาร่วมกันเผารถไฟท่ีสถานีเมืองโกธรา รัฐคุชราต เมื่อปี 2545 ทำให้ผู้แสวงบุญชาวฮินดู ท่ีเดินทางกลับจากวิหารพิพาทท่ีเมืองอโยธยาเสียชีวิตสยอง 57 ศพ

โดยวิหารดังกล่าวเคยเป็นท่ีตั้งสุเหร่าของชาวมุสลิม แต่ถูกพวกฮินดูหัวรุนแรงบุกร้ือทำลายในปี 2535 การเผารถไฟครั้งนั้น จุดชนวนให้ชาวมุสลิมและฮินดู ก่อจลาจลเข่นฆ่ากันจนมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,500 คน นับเป็นศึกศาสนาท่ีร้ายแรงท่ีสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อินเดีย ตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2490.

ที่มา ไทยรัฐ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=17030
วันที่ : 27 กุมพาพันธ์ 63 6:52:11
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com