Muslimthai Focus : เสนอแก้กม.ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กต่ำกว่าอายุ 20

เสนอแก้กม.ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กต่ำกว่าอายุ 20

ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติมีมติแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี 2535 ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ แก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ, ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า รวมถึงห้ามจำหน่ายบุหรี่ในเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพิ่มเป็น 20 ปี และห้ามให้ฟรี ห้ามขายทางอินเตอร์เน็ต ห้ามแบ่งขาย นอกจากนี้ยังห้ามโฆษณายี่ห้อและชื่อ หรือเครื่องหมายทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้า

ที่ประชุมฯ ยังมีมติให้ออกกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บุหรี่ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศต้องเป็นบุหรี่ปลอดไฟไหม้ โดยใช้ให้กระดาษที่ดับได้เองเมื่อไม่สูบภายใน 2 นาที ซึ่งบุหรี่ปัจจุบัน หากไม่สูบก็จะไหม้ไปเรื่อยๆ จนหมดมวนภายใน 10 นาที เกิดปัญหาควันบุหรี่มือสองในปริมาณมาก โดยปัจจุบันมีประเทศที่ใช้บุหรี่ปลอดไฟไหม้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาที่จะครบทั้ง 50 รัฐในเดือนกรกฎาคมปีนี้, แคนาดา, ออสเตรเลีย และฟินแลนด์ ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 365 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะเดียวกันห้ามเติมสารปรุงแต่งในบุหรี่ เพื่อจูงใจผู้สูบ หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพ เช่น เติมวิตามิน ผลไม้ และกรดอะมิโน โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ปัจจุบันมีคนไทยสูบบุหรี่ 14.3 ล้านคน แบ่งเป็นบุหรี่ชนิดมีควัน 12.5 ล้านคน และบุหรี่ไม่มีควัน 2ล้านคน โดยร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นชาย โดยตั้งเป้าลดจำนวนนักสูบลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2557 ขณะนี้ไทยมีนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนอายุ 15-24ปี จำนวน 1 ล้านคน

ที่มา : สนุกดอทคอม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=16289
วันที่ : 21 สิงหาคม 62 11:03:47
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com