Muslimthai Focus : ซูดานเตรียมลงประชามติแยกภาคใต้เป็นเอกราช

ซูดานเตรียมลงประชามติแยกภาคใต้เป็นเอกราช

ซูดานเตรียมลงมติสัปดาห์หน้า ชี้ชะตาการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน โดยแยกภาคใต้เป็นเอกราชออกจากภาคเหนือ...

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ประชาชนในภาคใต้ซูดาน ประเทศใหญ่ท่ีสุดในทวีปแอฟริกา จะลงประชามติใน 9 ม.ค. นี้ ว่าจะแยกภาคใต้เป็นเอกราชจากภาคเหนือหรือไม่ นับเป็นการชี้ชะตาประเทศหลังสงครามกลางเมือง 22 ปี และเพิ่งมีข้อตกลงสันติภาพได้ 6 ปี ทำให้ภาคใต้มีสถานะกึ่งปกครองตนเอง

ทั้งนี้ ซูดานมีประชากรราว 42 ล้านคน โดยภาคเหนือซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม-อาหรับ มีอำนาจเหนือภาคใต้ ซึ่งมีประชากรราว 8.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวคริสเตียนและกลุ่มนับถือผีสางเทวดา ขณะที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายโอมาร์ อับเดล บาเชอร์ ส่วนผู้นำภาคใต้ช่ือนายซัลวา เคอร์ อดีตผู้นำกบฏ.

ที่มา ไทยรัฐ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=16270
วันที่ : 27 มิถุนายน 62 18:36:15
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com