Muslimthai Focus : สั่งมหาลัยยืดค่าเทอมช่วยน้ำท่วม

สั่งมหา'ลัยยืดค่าเทอมช่วยน้ำท่วม (ข่าวสด)

นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

ศธ.ได้รับทราบข้อมูลความเสียหายทั้งจากสถาบันการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก ตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในสังกัดสกอ. เพื่อให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้สำรวจความเสียหายของนักศึกษาด้วย หากพบว่าใครได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ให้ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและมอบเงินช่วยเหลือให้อีกจำนวนหนึ่ง หรือหากใครได้รับผลกระทบไม่มาก สามารถยืดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกไปได้เช่นกัน ขณะเดียวกันยังได้ขอความร่วมมือให้นำนักศึกษาแพทย์ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยจำนวนหลายแห่งตอบรับเรื่องการขอความร่วมมือดังกล่าวแล้ว

ด้านนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวว่า 

สกอ.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาและนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม รวมถึงการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตามสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/flood.html หรือ http://www.thaiuniversity.net หรือ สกอ. Contact Center หมายเลขโทร.0-2576-5555 และโทร.0-2576-5777 ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30-21.00 น.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=15450
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 63 7:22:28
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com