Muslimthai Focus : สสวท.เล็งขอเพิ่มค่าครองชีพเด็กทุนวิทย์-คณิต ม.4-ป.เอก

สสวท.เล็งขอเพิ่มค่าครองชีพเด็กทุนวิทย์-คณิต ม.4-ป.เอก

คมชัดลึก : นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ว่า ได้ให้ สสวท.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อดูแลพัฒนาการศึกษาและการพัฒนางานวิจัยของประเทศในอนาคต โดยขอให้ไปสำรวจตัวเลขค่าครองชีพของนักเรียนทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้น ม.4 ไปจนถึงระดับปริญญาเอกว่าควรจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะที่ผ่านมาไม่เคยปรับค่าครองชีพเพิ่มมาเป็นเวลานานถึง 17 ปีแล้ว และเพื่อจูงใจให้เด็กเก่งมาเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  ขอให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวไปศึกษาว่าควรเพิ่มงบวิจัยให้แก่อาจารย์ปริญญาเอกจำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นและอาจารย์เหล่านี้ได้ดึงเด็กมาร่วมงานวิจัย กระตุ้นให้เด็กสนใจทำวิจัยมากขึ้น และเพิ่มจำนวนทุนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็น 180 ทุนต่อปี จากเดิมมี 130 ทุนต่อปี เพื่อผลิตหัวกะทิมาพัฒนาประเทศ จะหารือร่วมกับคณะกรรมการชุดนี้อีกครั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ หากที่ประชุมเห็นด้วยตามตัวเลขที่คณะกรรมการเสนอมาก็จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 นางดวงสมร คล่องสารา รอง ผอ.สสวท. กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าค่าครองชีพของนักเรียนนักศึกษาที่รับทุนตามโครงการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะไม่ได้ปรับเพิ่มมา 17 ปีแล้ว  สสวท.เสนอขอเพิ่มจาก ครม.แล้วหลายชุด แต่เปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ทำให้ยังไม่ได้พิจารณา โดยทุนภายในประเทศระดับ ม.4 ปัจจุบันได้รับค่าครองชีพอยู่ที่ 3,500 บาทต่อเดือน ปริญญาตรี 4,000 บาทต่อเดือน ปริญญาโท 5,500 บาทต่อเดือน และปริญญาเอกอยู่ที่เดือนละ 6,500 บาท ส่วนนักเรียนทุนต่างประเทศไม่มีปัญหาเนื่องจากใช้ฐานเงินค่าครองชีพของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่จะปรับเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจ พบว่าจะต้องเพิ่มค่าครองชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่รับทุนถึง 70% จึงเพียงพอต่อการดำรงชีวิตตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน


พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=15430
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 2:24:56
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com