Muslimthai Focus : ธปท.ชี้ต่างชาติผวารีดภาษีกำไรลงทุนพันธบัตร ฉุดเงินบาทอ่อนค่า
 
 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมนายไพบูลย์  กิตติศรีกังวาน  ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า 

เงินบาทที่ปรับอ่อนค่าลงคาดเป็นผลมาจากกระแสข่าวว่าทางการจะทบทวนการเก็บภาษี 15% จากนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาซื้อพันธบัตร อย่างไรก็ตามธปท.จะติดตามเงินกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างใกล้ชิด

 

นายเมธี  สุภาพงษ์  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธปท. กล่าวว่า 

การทบทวนการยกเว้นการจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้จากดอกเบี้ย และกำไรจากการขายตราสารหนี้อัตรา 15% (Withholding Tax) ที่มีการยกเว้นให้นักลงทุนต่างชาติมานานแล้วเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังต้องดำเนินการ ไม่ใช่ธปท.ดำเนินการเพราะเป็นเรื่องภาษี 

 

ทั้งนี้มองว่าค่าเงินบาทที่ปรับแข็งค่าขึ้นมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศด้วย แต่ภาคการลงทุนจะสามารถชดเชยการชะลอตัวของภาคการส่งออกได้หรือไม่ธปท.จะมีประเมินภาวะเศรษฐกิจและทบทวนประมาณการณ์จีดีพีอีกครั้งในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

 

“ธปท.จะดำเนินการในมาตรการใดมาตรการหนึ่งเพื่อชะลอการแข็งค่าของค่าเงินคงขึ้นกับคณะกรรมนโยบายการเงิน(กนง.)พิจารณา และตัดสินใจ” นายเมธี กล่าว


ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์มติชน
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=15156
วันที่ : 23 กันยายน 62 19:00:57
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com