Muslimthai Focus : ผู้ว่าฯยะลาชี้ผู้นำ4เสาหลักขัดแย้งกันเอง

ผู้ว่าฯยะลา ระบุ การแก้ปัญหาไฟใต้ ไม่สำเร็จ เพราะผู้นำ 4 เสาหลัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม อบต. ไม่มั่นใจ ในความปลอดภัยของ หรือ บางส่วนขัดแย้งกันเอง

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จากการที่ได้ร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายทหาร ตำรวจและพลเรือน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้นำเอากำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ลงไปอยู่ประจำในพื้นที่ในหมู่บ้านและตำบล โดยมี ผู้นำสี่เสาหลัก ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่าม และสมาชิก อบต. แต่ปรากฏว่า 1 ปีที่ผ่านมา การทำงานก็ยังไม่เข้มแข็ง เนื่องจาก ปัญหาผู้นำเหล่านี้ยังไม่มีความมั่นใจความปลอดภัยของตนเอง หรือ ในกลุ่มของผู้นำเอง ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ในปีนี้จะมีการมอบหมายให้ ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือน หรือ พตท. ลงไปทำงานควบคู่ด้วยกัน ซึ่งไม่เหมือนก่อน ที่มีแต่ฝ่ายทหารเพียงอย่างเดียว แต่ปีนี้ก็จะให้มี ฝ่ายพลเรือน ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่อนามัย หรือ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ หรือ ครู กศน. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงไปทำหน้าที่ เป็น ที่ปรึกษาผู้นำชาวบ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการพัฒนาที่มั่นคงต่อไป

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=15047
วันที่ : 11 สิงหาคม 63 22:08:02
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com