Muslimthai Focus : สหกรณ์ปาล์มกระบี่ฯกำไร 120 ล้าน หลังสมาชิกผนึกกำลังเพิ่มอำนาจต่อรอง

สหกรณ์ปาล์มกระบี่ฯกำไร 120 ล้าน หลังสมาชิกผนึกกำลังเพิ่มอำนาจต่อรอง

นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้แก่สมาชิก พร้อมสร้างความมั่งคั่งให้กับสหกรณ์เครือข่ายแต่ละแห่ง ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์สมาชิกหลัก 11 สหกรณ์ และสหกรณ์สมาชิกสมทบ 17 สหกรณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรสมาชิก เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ที่มีกำลังการผลิต 1,200 ตัน/วัน

สำหรับการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกในปีที่ผ่านมานั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่ามีการรวบรวมได้ประมาณ 245,968 ตันทะลายสด คิดเป็นมูลค่ากว่า 944 ล้านบาท โดยในปีนี้ (2553) ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ฯได้ตั้งเป้ารวบรวมผลผลิตที่จำนวน 290,000 ตันทะลายสด ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคมที่ผ่านมา สามารถรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกได้แล้วกว่า 215,000 ตัน โดยรับซื้อราคาตันละ 5,300 บาท ทำให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจแล้วไม่น้อยกว่า 110 ล้านบาท ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่า ผลกำไรจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึง 120 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีแผนก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อกระจายแหล่งรองรับผลผลิตของสมาชิกให้ทั่วถึงมากขึ้น เป็นการประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง อีกทั้งเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยโรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 30-45 ตันทะลายสด/ชั่วโมง.-ไทยรัฐ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=14881
วันที่ : 27 กุมพาพันธ์ 63 6:22:08
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com