Muslimthai Focus : ภาษาไทยได้สิทธิ์ผงาดบน กูเกิล-เซลซ์ฟอร์ช เต็มรูปแบบ

ภาษาไทยได้สิทธิ์ผงาดบน 'กูเกิล-เซลซ์ฟอร์ช' เต็มรูปแบบ

จากแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งในไทย ล่าสุด พับบลิค คลาวด์ บนกูเกิล และเซลซ์ฟอร์ซ ดอท คอม พัฒนาพร้อมเปิดให้บริการภาษาไทยเต็มรูปแบบแล้ว...

จากประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานและรองรับข้อมูล ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ เริ่มสนใจเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมากขึ้น ล่าสุด บริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ ซีอาร์เอ็มซี ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในประเทศไทย จึงพัฒนาบริการพับบลิค คลาวด์ บนกูเกิล และเซลซ์ฟอร์ซ ดอท คอม สามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยได้เต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพบนระบบคลาวด์ให้ทัดเทียมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระบบใด โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งพร้อมใช้งานได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

นายเฉลิมพล ศรีสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ซีอาร์เอ็มซี เปิดเผยว่า เนื่องจากทิศทางตลาดคลาวด์ คอมพิวติ้งในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้กูเกิลและเซลส์ฟอร์ซ เล็งเห็นศักยภาพการเติบโต และมุ่งเน้นทำตลาดอย่างจริงจังมากขึ้น แม้ผู้จำหน่ายหลายรายยังคงให้ความสำคัญเฉพาะระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งในด้านขยายระบบโครงสร้างพื้นฐาน หรือ ไพรเวท คลาวด์ เพื่อรองรับการขยายระบบไอทีให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นใกล้เคียงกับพับบลิค คลาวด์ แต่ยังคงไม่ตอบโจทย์ความท้าทายด้านธุรกิจ เช่น การสร้างลูกค้ารายใหม่ การรักษาหรือต่อยอดลูกค้ารายเดิม รวมถึงความสามารถด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ตามประโยชน์แท้จริงของการทำคลาวด์ คอมพิวติ้ง

แม้ไอดีซีจะคาดการณ์ว่า ตลาดคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั่วภูมิภาคจะมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 40% ต่อปี แต่บริษัทฯ เชื่อว่าตลาดคลาวด์ คอมพิวติ้งในประเทศไทยสามารถเติบโตได้มากกว่าตัวเลขดังกล่าว เมื่อช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้คลาวด์ คอมพิวติ้งจะเป็นองค์กรธุรกิจข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย แต่ก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถลงทุนระบบโครงสร้างไอทีอย่างเต็มรูปแบบ แต่ปัจจุบัน องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางเริ่มมองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งมากขึ้น ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการพัฒนาระบบงาน

นายเฉลิมพล กล่าวต่อว่า แนวคิดของการทำพับบลิค คลาวด์ อยู่ที่ความสะดวกรวดเร็วและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามจริง ทำให้สามารถผลักดันธุรกิจได้ชัดเจนและเห็นผลภายในระยะเวลารวดเร็ว ประกอบกับคุณภาพของอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างการใช้คลาวด์ผ่านเซิร์ฟเวอร์องค์กรหรือผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ตลาดคลาวด์เปิดกว้างมากขึ้น ส่วนการที่กูเกิลและเซลส์ฟอร์ซ มองเห็นศักยภาพและให้ความสำคัญกับตลาดประเทศไทย โดยสนับสนุนให้ทุกระบบพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานภาษาไทย 100% ถือเป็นโอกาสของลูกค้าในประเทศไทยที่สามารถใช้งานระบบงานได้พร้อมกับประเทศชั้นนำทั่วโลก-ไทยรัฐ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=14823
วันที่ : 7 สิงหาคม 63 22:56:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com