Muslimthai Focus : ช็อค!! ผลตรวจผลไม้รถเข็นพบแบคทีเรียปนเปื้อนเกินเกณฑ์ถึงร้อยละ 67.3

ช็อค!! ผลตรวจผลไม้รถเข็นพบแบคทีเรียปนเปื้อนเกินเกณฑ์ถึงร้อยละ 67.3-มติชน

  เมื่อวันที่ 13 ก.ย. กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษา 3 แห่ง สำรวจผลไม้รถเข็นจากแหล่งจำหน่าย 38 ร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าในผลไม้ 153 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม เกินกว่ามาตรฐานกำหนดถึงร้อยละ 67.3ซึ่งอาจมาจากขั้นตอนการเตรียมผลไม้ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารได้
       

นอกจากนี้ ยังพบการปนเปื้อนของสีสังเคราะห์ในผลไม้ 161 ตัวอย่าง ถึงร้อยละ 16.2 และพบสารกันรา ร้อยละ 40.7 อย่างไรก็ตาม ไม่พบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง
       

สำหรับผลไม้แปรรูปพบการเจือปนของสีสังเคราะห์ ร้อยละ 32.1 และสารกันรา ร้อยละ 32.1 ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งดองบ๊วยที่มีสีเขียวเข้ม และสีแดงเข้มจนม่วง
       

กรุงเทพมหานครเรียกร้องให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงอันตรายและความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยไม่ควรใช้สารหรือวัตถุเคมีเจือปน เพราะอาจจะทำให้อาหารหรือผลไม้ไม่ปลอดภัย ซึ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ที่ระบุว่า ผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคควรสังเกตลักษณะภายนอกของผลไม้ที่มีสีธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีสีสดผิดธรรมชาติ และซื้อจากแหล่งที่สะอาด


พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=14720
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 2:46:44
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com