Muslimthai Focus : กุรอาน คัมภีร์จิ๋ว เขียนด้วยลายมือขนาดเล็กที่สุดในโลก
คัมภีร์จิ๋ว 
คัมภีร์กุรอ่านของศาสนาอิสลาม เขียนด้วยลายมือขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาด 2.4 คูณ 1.9 เซนติ เมตร รวม 604 หน้า พร้อมลวดลายแกะสลักด้วยทองคำ วางอยู่บนคัมภีร์โกหร่านขนาดปกติของนายฮัสซาน อเบ็ด แร็บโบ ในกรุงเบรุต เมืองหลวงเลบานอน โดยนายแร็บโบได้รับเป็น มรดกตกทอดมาจากยายทวดของตนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยที่จักรวรรดิออตโตมันยังเรืองอำนาจ (ภาพ-เอเอฟพี)
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=14622
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 62 8:22:21
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com