Muslimthai Focus : นักเรียนไทยได้รับรางวัลแข่งขันท่องจำอัลกุรอานนานาชาติ

นักเรียนไทยได้รับรางวัลแข่งขันท่องจำอัลกุรอานนานาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่า ในการแข่งขันท่องจำอัลกุรอานนานาชาติ (Dubai International Holy Quran Award) ครั้งที่ 14 ณ เมืองดูไบ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 สิงหาคม 2553 นายอาลียัส นิมอ นักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาแระ จังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 52 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 153 คน

นายอาลียัส นิมอ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม โดยหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญแล้ว ได้เข้าเรียนด้านศาสนาอย่างเดียวพร้อมกับเริ่มเรียนการท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ การเข้าประกวดแข่งขันที่เมืองดูไบในครั้งนี้ มีสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนและประสานงานติดต่อเป็นหลัก

รางวัล Dubai International Holy Quran Award จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2540 ณ เมืองดูไบ โดยมี Sheik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ เป็นผู้ริเริ่มการจัดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 153 คน จาก 153 ประเทศ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องท่องจำอัลกุรอานให้ได้หมดทั้งเล่ม เนื่องจาก

ในการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสินจะให้ผู้แข่งขันจับฉลากคำถาม และในคำถามจะมี 3 บท ให้ผู้สมัครท่องจำต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ร่วมรับฟัง ซึ่งการให้คะแนนขึ้นอยู่กับการอ่านที่ถูกต้อง ความจำที่แม่นยำ และมีเสียงที่ชัดเจนและทำนองเสนาะที่ไพเราะ

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=14595
วันที่ : 22 มกราคม 64 7:19:04
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com