Muslimthai Focus : แห่กู้เงิน อิสลามแบงก์ คนนราฯหวังพัฒนาโอท็อป ศอ.บต.ฟุ้งขายได้วันละ1ล.
แห่กู้เงิน"อิสลามแบงก์" คนนราฯหวังพัฒนาโอท็อป ศอ.บต.ฟุ้งขายได้วันละ1ล.
 

 นราธิวาส:ที่ห้องประชุม โรงแรมตันหยง เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส นายภานุ อุทัยรัตน์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อรากหญ้า หรือ โครงการอิสลามมิก ไมโคร ไฟแนนซ์ ซึ่งทาง ศอ.บต. จ.นราธิวาส และธนาคารอิสลาม สาขานราธิวาส ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อปล่อยเงินกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยให้กับชาวบ้านกลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชนิดต่างๆ เพื่อนำไปลงทุนในการพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าระดับโอท็อปของจังหวัดมากยิ่งขึ้น 

 นายภานุ อุทัยรัตน์ ผอ.ศอ.บต. กล่าวว่า สินเชื่อรากหญ้าเกิดขึ้นเพื่อรองรับการระบายสินค้าซึ่งเป็นผลิตพื้นบ้านจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มียอดการจำหน่ายสูงขึ้น ทางศอ.บต.จึงได้ขยายฐานด้านการตลาดไปยัง 9 จุด ในประเทศไทย และ 5 จุดใน 3 ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในประเทศไทยสินค้าโอท็อปมีวางขาย 9 จุด ใน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี อยุธยา และ 3 จุดในกรุงเทพฯ ส่วนในต่างประเทศนั้นสินค้าโอท็อปมีวางขายในประเทศจีนและประเทศเวียดนามขณะที่ในประเทศมาเลเซีย มีวางขายใน 3 รัฐ คือ กลันตัน ปีนัง และกัวลาลัมเปอร์ โดยมียอดขายรวมวันละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 

 ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางไม่กล้าเข้ามาหาซื้อผลลองกองเนื่องจากกลัวภัยจากเหตุความไม่สงบทำให้ราคาการจำหน่ายผลลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีราคาตกต่ำลงเป็นอย่างมากด้วย นั้นทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้อนุมัติเงินจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อเข้ามารองรับการซื้อผลลองกองยังผลให้ลองกองมีราคาสูงขึ้นแล้ว
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=14349
วันที่ : 23 กุมพาพันธ์ 63 1:45:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com