Muslimthai Focus : จุฬาราชมนตรี พบพี่น้องมุสลิมที่ จ.ตาก

นายอาศีส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวในระหว่างลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องชาวมุสลิมในอ.แม่สอด จ.ตาก ว่า หลังจากที่ตนเองได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ทราบว่า ปัญหาการเมือง ปัญหาภาคใต้ยังความวิตกกังวล ทุกข์ร้อนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนร่วมกันขอพรให้บ้านเมืองของเราคืนสู่ความสงบเหมือนเดิม และขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไป

ทั้งนี้ การลงพื้นที่อ.แม่สอด ครั้งนี้ราชมนตรี ได้พบปะกับชาวไทยมุสลิม และชาวพม่าที่นับถือศาสนาอิสลามที่มัสยิดอัลซอร์ หลังจากนั้นจะเดินทางไปพบปะพี่น้องมุสลิมที่โรงเรียนอิสลามศึกษา ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาต่างๆในเขตชุมชนต่างให้การต้อนรับ - โพสทูเดย์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=13934
วันที่ : 23 สิงหาคม 62 12:43:14
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com