Muslimthai Focus : เปิดศักราชใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย นั่งนอนสอบไล่อยู่กับบ้าน
Pic_91148

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยของอังกฤษ อีกไม่นานจะสามารถนั่งนอนสอบไล่ทางออนไลน์อยู่กับบ้าน นึกจะสอบเมื่อใด จะกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ตามใจชอบ แต่ก็ไม่อาจจะโกงข้อสอบได้

บริษัทสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสหรัฐฯ ได้สร้างโปรแกรมที่จะทำให้นักศึกษาสามารถจะทำข้อสอบไล่อยู่กับบ้านได้ แต่ก็อยู่ในความดูแลของผู้คุมสอบที่ไม่เห็นตัว และไม่อาจจะเป”ดไฟล์ตำราดูได้ด้วย เพราะโปรแกรมจะอายัดไฟล์ทั้งหมด และการเข้าอินเตอร์เน็ตด้วย เว้นแต่ไฟล์ที่จำเป็นในการสอบ และผู้สอบจะต้องพิมพ์ลายมือ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นคนเดียวกับผู้มีสิทธิสอบ บริษัทกล่าวในเว็บไซต์ของตนว่า "โปรแกรมดังกล่าวเท่ากับเอาห้องสอบไล่เข้าไปไว้ในยุคคอมพิวเตอร์"

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=13753
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:13:50
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com