Muslimthai Focus : การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก เน้นเรื่องสลายม็อบ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก เน้นเรื่องสลายม็อบ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก เน้นเรื่องสลายม็อบ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก เน้นเรื่องสลายม็อบ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก ปิดการประชุมเลยเวลาที่กำหนดไปประมาณ 1 ชั่วโมง สำหรับเนื้อหาที่พรรคฝ่ายค้านใช้อภิปรายตลอดทั้งวัน คือประเด็นการสลายการชุมนุมของรัฐบาล

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม้ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในวันแรกในวันแรกของการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม้ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ยุติลงเมื่อเวลา 02.20 น. โดยใช้เวลาเกินกว่าเวลาที่กำหนดคือ เวลา 01.00 น.ประมาณ 1 ชั่วโมง

ส่วนบรรยากาศการอภิปรายตั้งแต่ช่วงเช้า แม้จะเริ่มต้นในเวลาประมาณ 09.00 น. แต่กว่าจะได้เริ่มต้นอภิปรายก็ต้องใช้เวลาในการสรุปปัญหาการใช้คลิปภาพ เสียง รวมถึงภาพนิ่งและข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการอภิปราย โดยได้มีการถกเถียงในที่ประชุมนานถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการก่อนการนำเสนอผ่านสภา ทนอกจากนี้ประธานสภาฯ ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับเชิญสมาชิก ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับในการประชุมให้ออกจากห้องประชุมทันที หากประธานในการประชุม วินิจฉัยว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายวันแรกทางพรรคฝ่ายค้านให้น้ำหนักทั้งหมดกับประเด็นการสลายการชุมนุมของรัฐบาล โดยมีนายวิทยา บุรณศิริ ประธานวิปฝ่ายค้าน อภิปรายเปิดญัตติไม่ไว้วางใจ กล่าวอ้างเหตุผลเกี่ยวกับ ความล้มเหลงในการบริหารงานด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาในการคอรัปชั่น โดยส่วนใหญ่เน้นการโจมตีปฏิบัติการในการสลายการชุมนุมที่อ้างว่าไม่ชอบธรรมตามหลักสากล และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล รับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดขึ้น ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ชี้แจงข้อกล่าวหา โดยย้ำหลายครั้งว่า ข้อกล่าวหาต่างๆ จะต้องได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันแรกมี ส.ส.พรรคฝ่ายค้านอภิปรายทั้งหมด 13 คน โดยใช้เวลาในการอภิปราย นับจาก 09.00-02.20 น. โดยใช้เวลาไปทั้งหมด 17.20 ชั่วโมง ซึ่งหลังจากพักการอภิปรายไป เช้าวันนี้ (1มิ.ย.)ได้นัดหมายให้สมาชิกมาอภิปรายในเวลา 08.30 น.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=13549
วันที่ : 25 สิงหาคม 62 8:35:05
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com