Muslimthai Focus : สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนตาดีกา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาปอเนาะและโรงเรียนตาดีกา เพื่อทำความเข้าใจนโยบายการศึกษา พร้อมระบุ กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนยะลาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่

ที่ห้องประชุมโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายโสภณ อัชฌารัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา(ผอ.สช.ยะลา) ได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกา เพื่อรับทราบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาภาคเอกชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 600 คน โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมว่า เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารทั้ง 3 กลุ่ม เข้าใจนโยบายการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ พร้อมทั้งจะชี้แจงทำความเข้าใจระบบการทำงานของหน่วยราชการและรัฐบาล
นายโสภณ อัชฌารัศมิ์ ยังกล่าวอีกว่า ในอดีตที่ผ่านมา มีความเป็นห่วงกันว่าสถานศึกษาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นปอเนาะ หรือตาดีกา บางแห่ง ถูกระบุว่า เข้าไปมีส่วนร่วมกับการก่อเหตุในพื้นที่ แต่ในปัจจุบันนี้ ตนเองอยากจะแจ้งให้ทราบว่า ครูผู้สอนในปอเนาะ หรือตามสถานศึกษาภาคเอกชนต่างๆ ได้ผ่านการตรวจสอบ ทั้งในระดับโรงเรียน และทางราชการ เฉพาะฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนปอเนาะ หรือโรงเรียนตาดีกาในขณะนี้ เชื่อว่า จะไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบแต่อย่างใด

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=19&id=12162
วันที่ : 16 กันยายน 62 10:03:54
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com