: โครงการ Ibank พบลูกค้าในชุมชน ครั้งที่ 1

โครงการ Ibank พบลูกค้าในชุมชน ครั้งที่ 1

          คุณธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายต่างๆ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Ibank) ลงพื้นที่ในชุมชนกระทุ่มเสือปลา ซอยอ่อนนุช 67 แขวงประเวศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี รับทราบ ทำความเข้าใจ และสนับสนุนพัฒนาอาชีพของชาวชุมชนทุกศาสนิก โดยโครงการนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วในภาคใต้ และได้ขยายมาทำใน กทม.เพื่อมุ่งหวังช่วยเหลือชาวชุมชนให้ก้าวหน้าในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาการเกิดหนี้นอกระบบด้วย

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=172&id=18708
วันที่ : 8 เมษายน 63 22:02:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com