: ไอแบงก์ร่วมหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ลงนามความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS3 วงเงิน 36,000 ล้านบาท

ไอแบงก์ร่วมหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ลงนามความร่วมมือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS3 วงเงิน 36,000 ล้านบาท

          นางอุไรวรรณ มณีโชติ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) (แถวหน้า ลำดับที่ 2 จากขวามือ) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 3 วงเงิน 36,000 ล้านบาท กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินอีก 17 แห่ง ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการของธุรกิจ โดยมีนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องบันยัน โรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพฯ

          สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการค้ำประกัน โครงการ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 3 วงเงินค้ำประกัน 36,000 ล้านบาท ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2308-2741 ต่อ 332-339


ขอขอบคุณในการเผยแพร่ ข่าวสารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                                                                                  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร                                                                                                                        
โทร.02-650-6914-17                                                                                                              
www.ibank.co.th

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=172&id=18649
วันที่ : 22 กุมพาพันธ์ 63 8:55:25
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com