: 99พระนามของอัลลอฮ์
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=158&id=17659
วันที่ : 29 มกราคม 63 10:32:18
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com