: เพลง99พระนามของอัลลอฮ์
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=158&id=17658
วันที่ : 22 ตุลาคม 62 1:59:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com