: อัลนาชีด - เมาลา
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=158&id=14408
วันที่ : 22 ตุลาคม 62 1:58:55
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com