ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432

สำนักข่าวมุสลิมไทย - การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน อย่างเป็นทาง

ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี

เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432

           ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศแจ้งให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวัน ที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1432 ในวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์
          ดังนั้น วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งตรงกับ วันที่ 1 รอมฎอน 1432 ตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้

         โดยอาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลาม และอำนาจตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 จุฬาราชมนตรี ขอประกาศว่า วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1432 ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554


          จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้เริ่มต้นถือศีลอดในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

                                 ประกาศ ณ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 


                                         นายอาศิส พิทักษ์พล
                                          จุฬาราชมนตรี  

 

ภาพ ประกาศดูดวงจันทร์ เดือน รอมฎอน 1432

 

ประมวลภาพการประชุม

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=19350
วันที่ : 7 มิถุนายน 63 15:00:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com