ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ตัวแทนจุฬาฯ กอท. ธ.อิสลามฯ และสื่อมวลชน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย จ.นครศรีธรรมราช

ตัวแทนจุฬาฯ กอท. ธ.อิสลามฯ และสื่อมวลชน

        เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ตัวแทนจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนต่างๆ ได้เดินทางนำเงินที่ได้รับบริจาคจากรายการ "มุสลิมร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ทางช่อง 11 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาท) โดยมีทาง กรรมการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและอิหม่าม ตัวแทนหมู่บ้านของตนเอง ที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้การต้อนรับ โดยใช้เงินจำนวนนี้ จัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน 6,000 ถุง โดยจ่ายเป็น 2 จุด คือ 1.มัสยิดบ้านไสเจริญ 2.มัสยิดบ้านกลาง

http://www.cicot.or.th/2011/main/content.php?page=sub&category=12&id=165

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=17788
วันที่ : 26 พฤษภาคม 63 10:17:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com