ข่าวกีฬา : ประมวลภาพ สัมมนาการพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาฮาลาล

สำนักข่าวมุสลิมไทย การพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาฮาลาล ประจำปี 2554

โดยฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2554

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดทำขึ้นโดยฝ่ายกิจการฮาลาล ของ กอท. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศกว่า 80 ท่าน ทั้งนี้ ในเวลา 13.30 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายดังเช่น
ข้อกำหนดมาตรฐานสากลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (GMP/HACCP/ISO 9001:2008/ISO 22000:2005) อื่นๆ
การรับรองฮาลาลและการจัดทำเอกสารเพื่อการรับรอง/การประยุกต์ใช้ E-Number
แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อการรับรองฮาลาลสำหรับสถานประกอบการ รูปแบบใหม่

ซึ่งการสัมมนาวิชาการครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ตรวจสอบโรงงานและที่ปรึกษาโรงงานสามารถนำความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพ

ฮาลาล

ฮาลาล

ฮาลาล

ฮาลาล

ฮาลาล

ฮาลาล

ฮาลาล

ฮาลาล

ฮาลาล

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=16422
วันที่ : 20 กรกฎาคม 62 8:54:59
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com