ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ประมวลภาพ จุฬาราชมนตรีและคณะร่วมงาน AMED III ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ประมวลภาพ จุฬาราชมนตรีและคณะร่วมงาน AMED III ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553

        จุฬาราชมนตรีและคณะร่วมงานการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลาง (Third Asia - Middle East Dialogue Ministerial Meeting: AMED III) ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ภายใต้หัวข้อหลัก (theme) “Strengthening Cooperation towards Common Prosperity” โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี ภาคเอกชนและประชาสังคมของประเทศสมาชิกเข้าร่วมกว่า 500 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมบุคคลระดับรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลางมากที่สุดครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ AMED III ถือเป็นเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติและแห่งภูมิภาคร่วมกัน  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=16043
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 14:00:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com