ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ประกวดราคาโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กอท.

ประกาศ ประกวดราคาโครงการพัฒนาเว็บไซต์

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีการเปิดซองประกวดราคา โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
      1.กำหนดการสมัครเพื่อยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 – 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 16.00 น.
      2.กำหนดการเปิดซองประกวดราคา ชี้แจงเอกสารการประกวดราคา รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน ข้อเสนอพิเศษอื่นๆ รูปแบบ และรายละเอียดด้านเทคนิค ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้นไป

     ผู้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่.....
     ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
     เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวางคลองสิบ ถนนคลองเก้า
     แขวางคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

     โทรศัพท์ : 02949-4308, 02-949-4114
     แฟ็กซ์ : 0-2949-4250, 02-949-4341
     อีเมล์ : support@cicot.or.th

 คลิกดาวน์โหลด TOR

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=15655
วันที่ : 22 มกราคม 64 7:09:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com