ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ตัวแทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าคารวะจุฬาราชมนตรี

สำนักข่าวมุสลิมไทย ตัวแทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าคารวะจุฬาราชมนตรี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 พลโทปริญญา บูรณากูร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและคณะผู้แทนจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

พลโทปริญญา บุรณากูรและคณะได้รับมอบหมายจาก พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านจุฬาฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี พร้อมกันนี้ได้ฝากความระลึกมาถึงด้วย

พร้อมเปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อประเทศรวมถึงชาวไทยมุสลิมและประชาชนชาวไทย รวมทั้งมีความสำคัญยิ่งสำหรับพวกเราเหล่าข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะสนองงานของพระองค์ท่าน เพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประสานความร่วมมือกับกองทัพและภาครัฐในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ งานสิ่งใดที่ท่านจุฬาฯพิจารณาแล้วเห็นว่าจะนำพาสุขและความร่มเย็นมาสู่บ้านเมืองของเรา

ขอให้ท่านจุฬาฯอย่าได้เกรงใจ กรุณาได้แจ้งแก่พวกกระผม เพื่อที่จะได้ช่วยกันทำนุบำรุงบ้านเมือง อันจะนำมาซึ่งความสบายพระราชฟฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้พลโทปริญญา บูรณากูร ได้เดินทางกลับในเวลา 15.00 นาฬิกา – www.muslimthai.com

จุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรี

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=15279
วันที่ : 19 เมษายน 64 7:49:09
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com