ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand : ไขก็อก ผอ.อนิรุทธิ์ สมุทรโคจร ลาออกสถาบันมาตรฐานฮาลาล แล้ว

สำนักข่าวมุสลิมไทย ไขก็อก ผอ.อนิรุทธิ์    สมุทรโคจร ลาออกสถาบันมาตรฐานฮาลาล แล้ว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ที่มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ผอ.อนิรุทธิ์    สมุทรโคจร แถลงข่าวลาออกจากสถานบันมาตฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย แล้ว พร้อมเผยว่า

นาย อนิรุทธิ์    สมุทรโคจร
ผอ.อนิรุทธิ์    สมุทรโคจร

     ในระยะเวลา  2-3   อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีข่าวการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย และการมีกระแสข่าวของการทุจริต  และคอรัปชั่น ในองค์กรศาสนาตลอดจนการกระทำขัดต่อระเบียบกรรมการกลาง  โดยเฉพาะระเบียบทางการเงิน
           ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (จุฬาราชมนตรี) ได้มีคำสั่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่  29  กันยายน ที่ผ่านมา  และได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา  เรื่องทุจริตและคอรัปชั่น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งและเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรและอุตสาหกรรมฮาลาล

         ดั้งนั้น การแต่งตั้งดังกล่าวของบุคคลที่ยังไม่พ้นมลทิลของการถูกกล่างหาว่าทุจริตนั้น ขัดต่อหลักการ ทฤษฎีของการบริหารและการเป็นผู้นำที่ดีต่อองค์กรโดยสิ้นเชิง

         ข้าพเจ้าจึงได้ขอลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย เพราะไม่สามารถที่รับนโยบายของการบริหารและการจัดการที่ผิดหลักและทฤษฎีการบริหารและไม่สามารถที่จะตอบคำถามดังกล่าวให้กับภาคเอกชนหน่วยงานราชการและองค์กรศาสนาในต่างประเทศที่ให้การรับรองฮาลาลได้

          ดั้งนั้นข้าพเจ้า ในฐานะมุสลิมไทยคนหนึ่งขอเรียกร้องและร้องเรียนดังต่อไปนี้
1 ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงการ  SPIRIT  ในการไม่รับรองตำแหน่งใดๆในองค์กรศาสนาเพื่อปกป้ององค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยไม่ให้มีมลทินและเป็นศักดิ์ศรีเกียรติยศของมุสลิมไทย

2) ขอเรียกร้องให้ท่านจุฬาราชมนตรีในฐานะประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแสดงภาวะการเป็นผู้นำ อย่างมีวิสัยทัศน์และวิจารณญาณมองการไกลตามหลักการและการจัดการแบบสากลและนำมาซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของการเป็นผู้นำพี่น้องมุสลิม

แถลงข่าว

ผอ.อนิรุทธิ์    สมุทรโคจร นับเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าคนหนึ่งของมุสลิมไทย ท่านมีความสามารถทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะแวดวงฮาลาล ในระดับนานาชาติ ซึ่งหลายคนทราบว่า ท่านดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้ขณะที่ คุณพิเชษฐ สถิรชวาล เป็นเลขาคณะกรรมการกลางอิสลาม ทั้งนี้ขณะที่คุณอนิรุทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันฯ ได้ฝากผลงานไว้มากมาย

ผลงานระดับโบแดง (ขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันฯ):

- ประสานงานเอกชนร่วมลงทุนเรื่องการขยายขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล
- ประสาน เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มคร้องผู้บริโภค และผู้ประกอบการ
- เปิดตลาดฮาลาลไทย สู่ตลาดต่างประเทศ
- พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแก่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
- นำพาสถานบันมาตรฐานฮาลาล สู่ระดับนานาชาติ และสร้างฮาลาลของประเทศไทยให้ต่างประเทศเกิดการยอมรับ ทั้งในระดับเอเชีย, ยุโรป,ตะวันออกกลางยอมรับ
- อืนๆ

สมโภชน์ เงินเจริญ
พลโท.สมโภชน์ เงินเจริญ

พลโท.สมโภชน์ เงินเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกเข้ามาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และต่อมามีคำสั่งให้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แทน ดร.นิรันด์ พันทรกิจ

       เผยกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทยว่าตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงาน กกท. ได้เห็นและทราบเรื่องต่างๆมากมาย

        - ระบบการเงิน, การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างที่จะมีปัญหาให้ต้องแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการเบิก รวมไปถึงการนำหลักฐานต่างๆเพื่อยืนยัน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาต้องแก้ไข (ที่สำคัญมีการเบิกค่าเบี้ยประชุม แต่ไร้วาระการประชุม)

         - ไร้แผนยุทธศาสตร์  กกท. ควรมีการคิดและกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาและแก้ปัญหามุสลิมในประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง กกท.ยังไม่เคยมีใครคิดจะทำเลย

         - ไร้ผลงานจับต้องไม่ได้ อยากให้ กกท.ชุดใหม่ ทำอะไรเพื่อประโยชน์แก่สังคมมุสลิม เพื่อสร้างความเจริญแก่สังคม

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=157&id=15027
วันที่ : 21 เมษายน 64 8:24:16
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com