: ชุมชนคอยรุตตั๊กวากับศูนย์การเรียนรู้ทั้งเจ็ด

ชุมชนคอยรุตตั๊กวากับศูนย์การเรียนรู้ทั้งเจ็ด

 ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ลำไทร หนองจอก กรุงเทพฯ เป็นชุมชนที่มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาชุมชนตัวเองเหมือนชุมชนอื่นๆ แต่ความต่างอยู่ตรงที่ชุมชนนี้แกนในการพัฒนาไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่ว่าอยู่ที่ความรู้
 
ชาวลำไทรใช้ความรู้ขับเคลื่อนชุมชน!

      แต่ละบ้านรู้อะไร เก่งเรื่องอะไร ก็นำสิ่งนั้นมาสร้างให้เป็นความรู้ และเผยแพร่เป็นความรู้นั้นออกไป โดยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาในชุมชน โดยวิทยากรก็คือชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนั่นเอง
 
      ต่อไปนี้คือศูนย์การเรียนรู้ทั้งเจ็ดที่ไม่ได้เป็นอะไรกับคนแคระและสโนไวท์ จึงไม่ยากที่คนธรรมดาๆจะนำเทคนิคการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ในชุมชนของตัวเองบ้าง
      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ที่บ้าน อ.สมชาย สมานตระกูล เป็นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ มีสวนพืชผลไม้ มีที่อยู่อาศัยและที่อบรมสัมมนา และมีเครื่องผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล

     ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 ไร่นาสวนผสมที่บ้าน อ.วิวัฒน์ สมานตระกูล ศูนย์การเรียนรู้นี้จะประกอบด้วยนาข้าวและสวนผักผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งการมีเลี้ยงปลาในบ่อ การทำสมุนไพร การทำน้ำหมักชีวภาพ     

      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 สัตว์เศรษฐกิจที่บ้านคุณถาวร สมานตระกูล ศูนย์การเรียนรู้นี้จะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ และยังมีนกสวยงาม เช่น หงส์ดำ หงส์ขาว หงส์ขาวคอดำ ในการเลี้ยงปลานั้นพัฒนาถึงขั้นปรับสภาพพื้นที่เพื่อส่งขายต่างประเทศได้ด้วย
 
       ศูนย์การเรียนรู้ที่ 4 บ้านกับต้นไม้ที่บ้าน อ.เกษม รื่นสุข จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้คุณค่ากับต้นไม้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เน้นไปที่การปลูกไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ไม้ให้ร่มเงา ไม้ให้ความสดชื่นทั้กลิ่น สี ดอก 

      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 5 ชีวภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่บ้านนางสมใจ มณี จะเป็นการให้ความรู้ว่าสิ่งรอบตัวเรามีประโยชน์ทุกเรื่อง โดยสามารถจะหยิบจับอะไรก็ได้ มาใช้ได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างไม้ที่ตายแล้วก็สามารถนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อเป็นเชื้อเพลิงได้

      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 6พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่บ้านอ.เสน่ห์ บีดิลและ ในศูนย์การเรียนรู้นี้จะทำให้เราได้เห็นว่า คนในสมัยอดีตเขาดำรงชีวิตด้วยเครื่องมือเครื่องใช้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างคือ คราด สีฟัด หม้อข้าวหม้อแกงสมัยก่อน ตะเกียง เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกสร้างต่างๆ

      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยอ.บุญเหลือ สมานตระกูล ซี่งได้นำที่ดินว่างเปล่า 14ไร่เศษๆให้เป็นโรงเรียนที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยใช้ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่หมุนเวียนตลอดปี      ทั้งหมดคือศูนย์การเรียนรู้ที่มีวิทยากรระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทไปจนถึงประถมศึกษา แต่ทั้งหมดต่างมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องของตนชนิดหาตัวจับยาก

      นอกจากนี้หลังจากทางชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยก็ทำให้ชุมชนคอยรุตตั๊กวาก้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของสุขภาวะด้านต่างๆจนกลายเป็นชุมชนตัวอย่างที่เวลามีกิจกรรมต่างๆของแผนงานครั้งใด ศูนย์การเรียนรู้ทั้งเจ็ดของชาวลำไทรก็จะกลายกรณีศึกษาที่องค์กรอื่นๆมักจะได้มีโอกาสมาเรียนรู้     หากใครอยากเติมอีกด้านของชีวิต ก็เอาเสี้ยวหนึ่งของเวลาแวะไปเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านทั้งเจ็ดได้ที่ชุมชนคอยรุตตั๊กวา ลำไทร อยู่ตรงหนองจอก ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ซอยข้างๆโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนิดเดียว

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=8513
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 16:57:49
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com