: คลังสมองมุสลิมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
Suksara.net วารสารสุขสาระ

 

 

คลังสมองมุสลิมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ชมรมคลังสมองมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยร่วมกับสภาเมืองพัทยา จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลังสมองมุสลิมไทย ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคลังสมองมุสลิมและนำสมาชิกชมรมคลังสมองมุสลิมไทยดูงานและร่วมปลูกป่าเมืองพัทยา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มมุสลิมผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี  โดยชมรมคลังสมองมุสลิมไทย นำโดย อ.ประเสริฐ มัสซารี รองประธานชมรมฯ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นำโดยประธานมูลนิธิฯ รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ และสภาเมืองพัทยา นำโดยคุณฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ รองประธานสภาเมืองพัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากชมรมสมาชิกคลังสมองมุสลิมและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย จำนวน 90 คน

 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=19256
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 10:54:29
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com