: สสม.จัดงานใหญ่อบรมเชิงปฎิบัติให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่แก่อิหม่ามผู้นำชุมชน

 
Suksara.net วารสารสุขสาระ

 

สสม.จัดงานใหญ่อบรมเชิงปฎิบัติให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่แก่อิหม่ามผู้นำชุมชน


          


    

 

 

 

              

 


       มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม  2554  เวลา 8.00-16.00 น.  ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายในการเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมกับองค์กรเครือข่ายด้านสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั้งเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้มัสยิดและชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดูแลรักษาภาวะติดบุหรี่ในระดับประเทศ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือร่วมใจกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และรณรงค์ให้เป็นมัสยิดและชุมชนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่อย่างถาวร         โดยมีเป้าหมายคือท่านอีหม่ามและกรรมการมัสยิด ผู้นำชุมชนและเครือข่ายของ สสม.ที่มีผลงานดีเด่น โดยคาดว่ามีเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 300 ท่าน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานภาคกลาง โทร.02-719-8717

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=19153
วันที่ : 8 เมษายน 63 22:13:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com