: อาหารงานบุญ?
 
Suksara.net วารสารสุขสาระ

 

อาหารงานบุญ?

     โรคหัวใจความดันโลหิตสูง, ไต, หรือไขมันในเลือดสูงประจำตัวในหมู่พี่น้องมุสลิมและสาเหตุของโรคเหล่านี้ก็มาจากอาหารที่บริโภคและขาดการออกกำลังกายสม่ำอย่างเสมอ แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฟติกรรมการบริโภคแต่อย่างใด ทั้งที่ได้มีการรณรงค์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง      โรคหัวใจความดันโลหิตสูง, ไต, หรือไขมันในเลือดสูงประจำตัวในหมู่พี่น้องมุสลิมและสาเหตุของโรคเหล่านี้ก็มาจากอาหารที่บริโภคและขาดการออกกำลังกายสม่ำอย่างเสมอ แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฟติกรรมการบริโภคแต่อย่างใด ทั้งที่ได้มีการรณรงค์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง 


    

            ทุกคนทราบดีว่า อิสลามเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต ในอัลกรุอ่านได้ชี้แนะถึงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อีกทั้งศาสนฑูตได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน  แต่มุสลิมบางส่วนไม่ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคและการออกกำลังกาย

            ทุกวันนี้มุสลิมเหล่านั้นยังคงบริโภคไขมันและน้ำตาลอย่างมากมายตามงานบุญต่างๆ เกือบทุกงานจะมีกับข้าวที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้สำหรับงานสำคัญๆ คือแกงมัสมั่น, แกงกรุหม่า,ซุบหรือข้าวหมก รวมทั้งขนมหวานนาๆชนิดและงานบุญมักจะจัดกันวันเสาร์และอาทิตย์และมีมากมายหลายงาน จนผู้ถูกเชิญจะต้องตระเวนกินงานหลายๆงานด้วยอาหารที่เดิมๆวันละหลายๆงาน จนไม่มีที่ว่างในกระเพาะซึ่งเปป็นการสวนทางกับหลักคำสอนของศาสดาที่ให้ทานเพียง 1 ใน 3 ส่วนของกระเพาะโดยเหลือที่ว่างไว้สำหรับน้ำกับอากาศ

             พระเจ้าทรงกำชับให้มนุษย์บริโภคอาหารที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อย่านำสิ่งที่เป็นโทษเข้าสู่ร่างกาย ถึงแม้สิ่งนั้นจะเอ็นอาหหหารที่ฮาลาล แต่เมื่อเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะเป็นโทษต่อร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้นั้น เช่น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ของหวานมากๆย่อมเป็นสิ่งต้องห้ามกับเขาเช่นกัน

             เจ้าภาพควรปรับเปลียนเมนูอาหารงานบุญ จากอุดมด้วยความหวานและไขมัน มาเป็นอาหารที่ลดหวาน ลดเค็มและลดมัน พร้อมเพิ่มกากใยอาหารด้วยผักและผลไม้ให้มากขึ้น เปลี่ยนจากเนื้อหรือไก่เป็นปลาแทน ลดกระทิและเนย เพื่อสุขภาพของเครือญาติ และแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน ให้พวกเขาได้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคภัย งานบุญก็จะเป็นงานบุญสมชื่อ

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=18982
วันที่ : 3 สิงหาคม 63 16:07:14
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com