: เบาหวาน โรคหบานtoptenต้นๆของโรคฮิต

เบาหวาน

ต้นเดือนมีนามีโอกาสไปร่วมประชุมกับคณะแพทย์ นับว่าเป็นโอกาสเดียวที่พบแพทย์คณะใหญ่โดยไม่เสียสตางค์ เพราะไม่ได้ไปพบเพื่อการรักษา แต่ไปพบเพื่อโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างประชุม แพทย์หญิงท่านหนึ่งได้กล่าวขึ้นว่า...คนไข้ “มุสลิม”เป็นเบาหวานมาก?...

ต้องยอมรับกันว่าที่คุณหมอพูดขึ้นมานั้นเป็นความจริง ยิ่งได้สำรวจตรวจสอบดูก็จะพบว่า อาหารงานบุญ ที่มันจัดและหวานจัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งของ”เบาหวาน” ที่เพิ่มขึ้น นอกนั้นก็เป็นเรื่องของการขาดการออกกำลังกาย เมื่อต้องพบเจอกับเรื่องนี้เป็นประจำ ก็หนีไม่พ้นจะวนเข้าไปเป็นคนไข้ของคุณหมอ

ข้อมูลรายงานขององค์กรอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) พบว่า มีผู้เป็นเบาหวานแล้ว 250 ล้านคนและได้ประมาณการว่าจะมีจำนวนผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น 360 ล้านคน ในปี พ.ศ.2573 หากไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมและจริงจังซึ่งสอดคล้องกับสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (international diabetes federation: IDF) “ได้รายงานสถานการณ์ผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกแล้ว 246 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ.2568 จะมีผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นอีกเป็น 380 ล้านคน

สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากสำนักงานข่าวนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พบมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปี พ.ศ.2551 ประมาณ 7686 คน หรือประมาณวันละ 21 8o

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานยังไม่ทราบแน่นอน แต่องค์ประกอบสำคัญที่อาจเป็นต้นเหตุ ได้แก่ กรรมพันธุ์ ภาวะอ้วน ขาดการออกกำลังกาย สำหรับท่านทีมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวควรที่จะได้รับการตรวจหารระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำทุกปี

ผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดสูงกว่าคนทั่วไป และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ตาบอด ไตวาย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคแทรกซ้อน ส่วนใหญ่ไม่ทำให้สูญเสียชีวิตในทันที แต่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านสังคม และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องร่วมมือกับแพทย์ที่ทำการรักษาเพื่อกำหนดเป้าหมายการรักษาเพื่อว่าจะช่วยควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17365
วันที่ : 20 ตุลาคม 62 9:41:45
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com