: สสม.จัดโครงการออกหน่วยนิทรรศการและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการพี่น้องมุสลิมถึงหมู่บ้าน(กำปง)

สสม.จัดโครงการออกหน่วยนิทรรศการและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการพี่น้องมุสลิมถึงหมู่บ้าน(กำปง)


ปัจจุบันในชุมชนมุสลิมหรือมัสยิดมีการจัดงานการกุศล (งานน้ำชา) อย่างต่อเนื่องทั้งในมัสยิดและสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงมูลนิธิของมุสลิมอีกหลายแห่งที่จัดกิจกรรมโดยมิได้หวังผลกำไร และมีมุสลิมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากแห่งละไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 คน ดังนั้น เพื่อที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ให้เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง        ทางศูนย์ประสานงานภาคกลางจึงร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสมาคมแพทย์มุสลิมออกหน่วยเคลื่อนที่จัดให้มีมุมนิทรรศการของแผนงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้บริการทางการแพทย์พร้อมกันในงานดังกล่าว       ดังนั้น การจัดโครงการออกหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่ของแผนงานและให้คำปรึกษาบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมาคมแพทย์มุสลิม จึงเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องอิสลามกับสุขภาวะกับชุมชนมุสลิมอีกทางหนึ่ง  และทำให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่สอดคล้องกับหลักการของอิสลามมีการกระจายอย่างทั่วถึงต่อไป         โดยในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.2554 ทางศูนย์ประสานงานภาคกลางได้มีการจัดกิจกรรมแล้ว จำนวน 5 แห่งคือ1.มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ซอยร่มเกล้า 14 เขตมีนบุรี กทม.2.มัสยิดจรุงอิสลาม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี3.มัสยิดอักมาลุ้ลอิสลาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์4.มัสยิดคอยรียะห์ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา5.มัสยิดอัตตักวา ซอยร่มเกล้า6  เขตมีนบุรี กทม.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17323
วันที่ : 27 มกราคม 63 2:10:53
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com