: มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยจัดโครงการมัสยิดครบวงจร

ข่าวภาคกลาง 53 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยจัดโครงการมัสยิดครบวงจร


      ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2554 ศูนย์ประสานงานภาคกลาง แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ภายใต้การกำกับของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย จัดโครงการมัสยิดครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้มัสยิดเป็นแกนกลางในการช่วยขับเคลื่อนความรู้การพัฒนาและสุขภาวะแก่ชุมชน ณ มัสยิดในภาคกลางจำนวน 6 แห่ง ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ดังนี้ คือ1.มัสยิดอัลอิควาน เขตหนองจอก กทม.2.มัสยิดอัลยุซรอ (แคราย) จ.ฉะเชิงเทรา  สำหรับในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2553 ดำเนินการแล้ว 6 แห่ง คือ1.มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ซอยร่มเกล้า 14 เขตมีนบุรี กทม.2.มัสยิดฮิดายาตุ้ลมุตตากีน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี3.มัสยิดฮะตุ้ลอิสลามียะห์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี4.มัสยิดจรุงอิสลาม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี5.มัสยิดอัล-อันซอร (ต้นเกตุ) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพื่อเป็นแกนกลางในการช่วยขับเคลื่อนความรู้การพัฒนาและสุขภาวะแก่ชุมชน รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้มัสยิดและชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับหลักการสุขภาวะทั้งกาย จิต จิตวิญญาณและการอยู่ร่วมในสังคม อีกทั้งเพื่อจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือร่วมใจรักมัสยิดและชุมชน และรณรงค์ให้เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่อย่างถาวร มีการจัดภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามในบริเวณรอบมัสยิด และจัดให้มีเทศนาธรรม (คุตบะห์) เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
บรรยายภาพ

1.มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ซอยร่มเกล้า 14 เขตมีนบุรี กทม.

2.มัสยิดฮิดายาตุ้ลมุตตากีน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

3.มัสยิดฮะตุ้ลอิสลามียะห์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

4.มัสยิดจรุงอิสลาม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 

5.มัสยิดอัล-อันซอร (ต้นเกตุ) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  

     

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17322
วันที่ : 27 พฤษภาคม 63 9:53:22
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com