: มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยรวมใจช่วยญี่ปุ่น ร่วมกันบริจาคที่นี่

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยรวมใจช่วยญี่ปุ่น

เปิดบัญชีธนาคารอิสลามเพื่อรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น 
เลขบัญชี 588-1-08200-1

ชื่อบัญชี มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยร่วมใจช่วยญี่ปุ่น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาถนนศรีนครินทร์

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=17159
วันที่ : 18 กรกฎาคม 62 21:33:24
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com