: จุฬาราชมนตรีเยี่ยมเยียนที่พักและให้ร่วมประกอบพิธีฮัจญ์กับผู้แสวงบุญชาวไทย

จุฬาราชมนตรีเยี่ยมเยียนที่พักและให้ร่วมประกอบพิธีฮัจญ์กับผู้แสวงบุญชาวไทย

 จุฬาราชมนตรีเยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ที่พักซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียจัดให้พร้อมร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ ในปีนี้

 ศูนย์ข่าวฮัจญ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานมาว่าในการประกอบพิธีฮัจญ์ปีนี้

จุฬา

         นายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีผู้นำศาสนาอิสลามของประเทศไทย ได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีด้วยโดยเข้าสู่พิธีในลักษณะและความเป็นอยู่เช่นเดียวกันกับผู้แสวงบุญชาวไทยและผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรีได้ใช้เวลาในช่วงที่เว้นจากการประกอบพิธีออกเยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ที่พักในบริเวณทุ่งมีนา ซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดเตรียมให้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง สร้างความรู้สึกที่อบอุ่น ความดีใจแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นอย่างมาก

         และในโอกาส การเยี่ยมเยียนดังกล่าว จุฬาราชมนตรีได้มีการให้โอวาทแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยถึงความสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์ ว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญมากที่สุดของศาสนาอิสลาม ซึ่งมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถจะต้องให้ความสำคัญที่จะมาร่วมประกอบพิธีนี้ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต โดยสิ่งที่จะได้รับนั้นมีอยู่อย่างมากมาย เช่นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพและความเสมอภาคของมุสลิมทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะอาชีพจากทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่จะได้ระลึกถึงข้อห้าม ข้อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งศาสนาที่ระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน การทบทวนถึงการกระทำในบาป บุญ คุณโทษที่ต่างคนได้กระทำไปในอดีตเพื่อจะได้ทำการสารภาพบาปที่จะได้ไม่หวนกลับไปกระทำอีกพร้อมกับการที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่ที่มีคุณค่าทางศาสนาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม พร้อมกับได้มีการอัญเชิญโองการจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน และนำหลักคำสอนของท่านนะบีมูฮำหมัด (ซล.) ศาสนทูตของ พระผู้เป็นเจ้ามาอ้างอิงถึงความสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์ เพื่อให้ผู้แสวงบุญชาวไทยนำไปเป็นแนวคิดในการประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของศาสนาต่อไป

ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=15564
วันที่ : 5 มิถุนายน 63 17:36:17
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com