: ทางการซาอุดิอาระเบียเตรียมการรักษาพยาบาลในห้วงการประกอบพิธีฮัจย์เป็นพิเศษ

สำนักข่าวมุสลิมไทย

ทางการซาอุดิอาระเบียเตรียมการรักษาพยาบาลในห้วงการประกอบพิธีฮัจย์เป็นพิเศษ
                       
                   ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานมาว่าในห้วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจย์ ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน นี้ ทางการซาอุดิอาระเบียได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งหน่วยพยาบาลสนามกระจายเต็มพื้นที่ เพื่อดูแลและบริการผู้แสวงบุญและห้ามทุกประเทศเปิดหน่วยพยาบาลคนไข้ของตนเอง

ฮัจย์


                    กระทรวงสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ทำการจัดตั้งหน่วยพยาบาลสนาม ซึ่งมีความพร้อมสูงและมีคณะแพทย์ พยาบาลประจำการตลอด 24 ชั่วโมง และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก เพื่อให้บริการอย่างพอเพียงกับปริมาณผู้แสวงบุญจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน ที่สำคัญที่สุดทางการซาอุดิอาระเบียได้ประกาศห้ามทุกประเทศจัดให้มีการเปิดหน่วยแพทย์เพื่อทำการรักษาพยาบาลผู้แสวงบุญของประเทศตนเองอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีอาการหนักหรือไม่แต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเพื่อเป็นมาตรการในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจแพร่ระบาดในฝูงชนที่มีอยู่อย่างเป็นจำนวนมากก็ได้
                    จากการได้มีโอกาสไปสำรวจและเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นที่พักของผู้แสวงบุญทั้งหมดที่ ทุ่งมีนา  พบว่าได้มีการเตรียมอาคารสถานที่พยาบาลขนาดใหญ่พอประมาณไว้ตามจุดต่างๆหลายแห่งอย่างเพียงพอ และมีความสะดวกเป็นอย่างมาก ทั้งยังทราบอีกว่าในกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินสถานพยาบาลเหล่านี้พร้อมจะนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลหลักของรัฐได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย สำหรับที่ ทุ่งอารอฟะห์ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทำการสรรเสริญและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าในช่วงกลางวันของวันที่ 15 พฤศจิกายน เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ทางการซาอุดิอาระเบียได้ให้ความสำคัญจัดสร้างโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยในอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญไว้พร้อม โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ถูกเรียกว่า One Day Hospital คือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงๆเพียงวันเดียวเท่านั้นใน 1 ปี นับได้ว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้ให้ความสำคัญต่องานบริการด้านการแพทย์กับผู้แสวงบุญเป็นอย่างมาก
                        สำหรับคณะแพทย์ไทยที่ทางรัฐบาลจัดส่งไปดูแลผู้แสวงบุญนั้น ได้มีการกำหนดบทบาทในห้วงการประกอบพิธีฮัจย์ซึ่งเป็นช่วงที่ถูกห้ามมิให้ทำการบริการทางการแพทย์ไว้ คือ จะมีการจัดหน่วยแพทย์และพยาบาลออกเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษากับผู้แสวงบุญตามที่พักซึ่งมีจำนวน 5 แห่งไว้เรียบร้อย และยังจะทำหน้าที่ในการประสานงานในการจัดส่งผู้แสวงบุญชาวไทยที่มีอาการเจ็บป่วยเพื่อส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจากหน่วยแพทย์ที่ทางการซาอุดิอาระเบียจัดเตรียมไว้

..........................................................................

ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากนครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย    

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=15520
วันที่ : 9 ธันวาคม 62 13:17:25
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com