: มัสยิดครบวงจรที่ภาคอีสาน

สุขภาวะมุสลิม มุสลิมไทยดอทคอม : มัสยิดครบวงจรที่ภาคอีสาน

        โครงการมัสยิดครบวงจรที่ดำเนินโดยมูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ประสานงานภาคอีสาน ในระยะนี้มี 3 มัสยิด ได้แก่ 1.มัสยิดนูรุ้ลฮูดา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.มัสยิดเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และ 3. มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม         ผลจากการจัดโครงการในครั้งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้กับมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่รณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่ การให้บริการหนังสือความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ การจัดระเบียบตกแต่งมัสยิดให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น การจัดให้มีพื้นที่ในการนั่งพักผ่อนในมัสยิด การจัดให้มีชั้นวางที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับอุปกรณ์ทำอาหาร  นอกจากนี้คณะกรรมการมัสยิดยังได้มีการประชุมแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ในการสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจกับคนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามัสยิดให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านต่อไป

        โดยมีผู้ประสานงานจากมูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ประสานงานภาคอีสาน เข้าไปดูและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=14551
วันที่ : 28 พฤษภาคม 63 14:17:18
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com