: มัสยิดยามาอาตุ้ลอิสลาม
สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม : มัสยิดยามาอาตุ้ลอิสลาม
www.muslimthai.com
 
เป็นโครงการมัสยิดครบวงจรแล้วดีอย่างไร
 
                     
 
   

มัสยิดยามาอาตุ้ลอิสลาม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งในมัสยิดครบวงจรในภาคอีสานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ซึ่งการผลักดันให้มัสยิดยามาอาตุ้ลอิสลามก็มีวัตถุประสงค์คือ หนึ่ง สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนามัสยิดครบจร สอง เพื่อเป็นแกนกลางในการช่วยขับเคลื่อนความรู้การพัฒนาและสุขภาวะแก่ชุมชน สาม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มัสยิดและชุมชนได้รับทราบเกี่ยวหลักการสุขภาวะทั้งกาย จิตวิญญาณและการอยู่ร่วมกันในสังคม สี่ เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างมัสยิดต่างพื้นที่

ซึ่งในโครงการดังกล่าวนอกจากมัสยิดจะมีการอบรมเรื่องสุขภาวะและยาเสพติดแล้ว ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณมัสยิด ด้วยการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา เช่น ต้นพิกุล  ต้นตีนเป็ด (สัตบรรณ) ต้นมะพร้าว และไม้ดอก ไม้ประดับ  ส่งผลให้มัสยิดมีความภูมิทัศน์ที่ดีเพิ่มขึ้น  ตลอดจนการนำเสนอคุตบะห์ทางด้านสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง มีการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ และปิดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิด

 

หลังโครงการเสร็จสิ้นไประยะเวลาหนึ่ง ทางศูนย์ประสานงานภาคอีสานของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ได้เข้าเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดยามาอาตุ้ลอิสลาม

อิหม่ามอุสมาน พันธ์พฤกษ์ บอกกล่าวว่าว่าหลังจากการเข้าร่วมโครงการมัสยิดครบวงจรของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ทางมัสยิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น มีการร่วมมือกันมากขึ้น มัสยิดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมัสยิด มีป้ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีห้องน้ำสะอาด มีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น และในขณะนี้ทางมัสยิดได้มีการเรียนการสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่ประมาณ 15 คน ซึ่งใช้อาคารมัสยิดในการเรียนการสอน
และในอนาคตต่อไปทางคณะกรรมการมัสยิดก็มีแผนที่จะพัฒนาด้านอื่นๆอีก เพราะเมื่อเริ่มต้นร่วมมือกันพัฒนาตามแบบมัสยิดครบวงจรของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย แล้ว การขยับทำงานพัฒนาอื่นๆจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพื่อทำให้มัสยิดยามาอาตุ้ลอิสลามกลายเป็นมัสยิดครบวงจรที่แท้จริง ไม่หยุดเพียงแค่วันสิ้นสุดโครงการ - สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม

 
 
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=112&id=14128
วันที่ : 24 กันยายน 62 16:51:42
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com